Italiensk Advokater online. Den største juridiske portal for italiensk advokater.


European foundation for forbedring av forholdene for liv og arbeid


European Foundation for forbedring av forholdene for liv og arbeid er en organer i den europeiske Union ligger i Dublin Stiftelsen fokuserer på å drive forskning, innsamling av informasjon og kommunikasjon konklusjoner Den støtter en rekke operasjoner av spesialisert overvåking og måling av forhold i Europa, inkludert: Regelmessige undersøkelser av arbeidsforhold, european quality of life og organisatoriske retningslinjer knyttet til arbeidstid (første undersøkelse om arbeidsforhold ble gjennomført i, european Foundation for forbedring av forholdene for liv og arbeid beskriver sin rolle på sin egen side av informasjon som følger: for å Gi informasjon, rådgivning og konsulentbistand - på bo-og arbeidsforhold, industrielle relasjoner og administrerende endring i Europa - for sentrale aktører i feltet av EUS sosialpolitikk på grunnlag av sammenlignende informasjon, forskning og analyse. Det var en av de første organer som er etablert for å arbeide på en bestemt undergruppe av EU-politikk European Foundation for forbedring av forholdene i livet og arbeidet ledes av en direktør, assisterende direktør og et styreStyret møtes en gang i året for å sette budsjetter og retningslinjer, og bestemmer seg for et år og fire år programmer arbeid.