I lagmannsretten — Bestilling av Advokater i BolognaI dato, ni av juli, var formelt etablert OBSERVATORIET PÅ RETTFERDIGHET I lagmannsretten.»The Observatory er å sette opp en permanent tabell for sammenligning, et ideelt, men også praktisk, som samlet representanter for de tre institusjonelle komponenter, med det formål å undersøke kollektivt, og prøver å løse med en felles innsats og deling, ulike problemer av praktiske og organisatoriske aspekter som påvirker organiseringen av Juridiske Kontorer, ved å hindre den beste bruken av det samme ved alle operatører av loven og frustrerende høyre for innbyggere, i som brukere av tjenesten rettferdighet, til en rettferdig rettssak og rimelig tidsrom