Italiensk Advokater online. Den største juridiske portal for italiensk advokater.


I lagmannsretten - Bestilling av Advokater i Bologna


med det formål å undersøke kollektivt

var formelt etablert OBSERVATORIET PÅ RETTFERDIGHET I lagmannsretten."The Observatory er å sette opp en permanent tabell for sammenligningmen også praktisk. som samlet representanter for de tre institusjonelle komponenter.

og prøver å løse med en felles innsats og deling

ulike problemer av praktiske og organisatoriske aspekter som påvirker organiseringen av Juridiske Kontorer.

ved å hindre den beste bruken av det samme ved alle operatører av loven og frustrerende høyre for innbyggere.

i som brukere av tjenesten rettferdighet. til en rettferdig rettssak og rimelig tidsrom.