For å bryte opp Hvor mye det Koster: Kostnader Rettslig Separasjon og skilsmisse ved gjensidig avtale

Uavhengig av støtte eller mindre av en advokat, handlinger, dokumenter og bestemmelser knyttet til saksbehandlingen av prosedyren for separasjon av gjensidig samtykke av ektefellene som er underlagt artikkel av Code of Civil Procedure. Søkerne kan representere seg selv i retten når denne muligheten er gitt ved Den domstolen som klagen må være fremmet, på grunn av territoriell jurisdiksjon fastsatt ved §, annet ledd c. s. c. Med hensyn til betaling av juridiske, viktige nyvinninger har blitt introdusert i Italia fra cd-en. Den Bersani forordning (l. nei.), som for tiden advokat kan fritt enig med klienten omfanget av sin kompensasjon, også