Utenlandsk entreprenør kan åpne en virksomhet i Litauen av en aktor